خانه » دانلود آهنگ جدید » دانلود آهنگ شوتی سواران مازندرانی

دانلود آهنگ شوتی سواران مازندرانی

دانلود آهنگ شوتی سواران مازندرانی شاد و غمگین 

دانلود آهنگ های لاتی مازندرانی برای دعوا

آهنگ شوتی مازندرانی زانتیا شوتی elx پارس

ریمیکس اهنگ های شوتی سواران مازندرانی معروف اینستاگرام 

دانلود اهنگ جدید و قدیمی شوتی قاچاق عربی برای ماشین

  اهنگ شوتی مازندرانی با صدای بچه زن مرد

دانلود آهنگ شوتی کردی 

شوتی سواران مازندرانی


آهنگ شوتی سواران مازندرانی


آهنگ مازندرانی شوتی لاتی ریمیکس علی میررضایی

جان جانی من دل قرار من جان جانی من ته هستی یار من

دلبر تو لوس منی تو تازه عروس منی تو پر طاووس منی، دلبر شکاک منی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ عربی شوتی الجد الجد

دانلود آهنگ


آهنگ شوتی مارندرانی غمگین مهران رجبی پرحاشیه

بالای شهر پایین شهر دپیته خبرآخ شی جان یار قربون شی دل قرار قربون

آخ شه دل زار قربونبیمه یاغی بیمه فراری تنی خاطری آژیر صدای قربون محله ی غوغای قربون

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ شوتی لاتی خفن مازندرانی وحید ولی زاده

غرش شیری جنگجو و دلیری همه عشق لاتی چاقو کش بئینه

دانلود آهنگ


آهنگ غمگین شوتی مازندرانی لاتی یاغی منطقه میلاد افضلی 

 زانتیا وحشی شیشه صد در صد دودی جان می میریم جان

دانلود آهنگ


آهنگ شوتی از ناصر عباسی سالار سوار

سالار سوار والله هسته بیقرار بنی باره قاچاقچی سوری الوار راه پیدا کن سایپا آبی درنه

سایپا سوار با دنده چهار درننه

دانلود آهنگ


آهنگ مازندرانی شوتی حسین رضایی کارت قرمز

♪کارت قرمزی ترسی ندارمه دادا ته خلاف و عاشقی ترسی ندارمه دادا

از بچگی درد به در کوچه و خیابون بیمه  آواره زندونا و بی سرسامون بیمه

دانلود آهنگ


آهنگ مخصوص شوتی سواران مازندرانی میلاد افضلی

جنگجوی مازنیمه من دلیر و جنگیمه  من مازرونی سومه اینجه شهر

جنگجوی مازنیمه من دلیر و جنگیمه  من مازرونیسمه اینجه شهر

می جانی ماری دعا می همراهه پرچم راهبند من چی بالائه  من مازرونی سومه

دانلود آهنگ


اهنگ شوتی مازندرانی باعث جنگ منه چشم قشنگ منه ریمیکس با صدای بچه

تو می جانی مازندرانی تو می جانی مازندرانی

ای داد ای داد دادو بیداد باعث جنگ منی چش قشنگ منی

دانلود آهنگ


آهنگ شوتی غمگین عشقم ساری میلاد افضلی

قشنگ ساری مه وطن منی جان و منی تنبووشم من تو گدا مه وطن هسته دادا

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ غمگین دعوا و جنگی مازندرانی عشق لاتی امیر سیفی  

امی سر جنگ دارنه زمانه عشق لاتی شانه پلنگم کرده

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ لاتی شوتی های امان امان وحید مرادی با صدای بچه

بی کل زندگی سر دلسوزی بورده ندونمه که چیسه یار دیروزی بورده

بی مهمی دل هاکرده بازی بورده خیانت هاکرده ولی ناراضی بورده

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ عربی شوتی پلیسی برای شوتی سواران

دانلود آهنگ


ریمیکس آهنگ شوتی خفن عربی شوتی سواران

دانلود آهنگ


آهنگ لاتی شوتی سواران مازندرانی بکش کنار احمد نیکزاد

بکش کنار بکش کنار سایپا سوار دره نه بکش کنار

بکش کنار سایپا سوار دره نه مه پیر پلنگه پیر دره نه

دانلود آهنگ


آهنگ غمگین شوتی سواران یاغی منطقه میلاد افضلی

روز بیمه و شو ویمه یاغی و آخ مه مریم جان جان می مریمامه کمر دهیه آخ مه مریم جان جان می مریم

دانلود آهنگ


اهنگ شاد شوتی مازندرانی حسین رضایی یاغی

یاغی مه من دادا یاغی مه من سر پهلوون مه دادا ساقی مه من صحبت از رفاقت و مردیه

دانلود آهنگ


آهنگ شوتی هیاهو هیاهوی مازندرانه اسی بندپی برار برار

هیاهو هیاهوی مازندرانه اره دشمن بوین سرزمین شیرانه

به مثل دریای خزر نا آرامیمی به مثل نهنگ دریای در آب می

هادادا هادادا برار براری قربون اینجه مازندرونه هسته نگین ایرون

دانلود آهنگ


اهنگ مازندرانی شوتی ریمیکس شلوار پلنگی دی جی الوان

دانلود آهنگ


آهنگ مازندرانی شوتی لاتی پرچمدار علی میر رضایی

من دووشم ته دووشی مازرون خله قشنگه مه دلبر ناز نازیه

لوسه ولی عاشق جنگه مخ دل شیشه هسه ونه دل چه سنگه

دانلود آهنگ


ریمیکس شاد شوتی بیس دار علی میررضایی

جانی جانی مازندرانی جانی جانی نصف جهانیمی دلی قرار می چشی کنار قطار به قطار

دانلود آهنگ


  ریمیکس آهنگ مازندرانی لاتی تکدست احمد لائینی شور و شر

ساقی دشن مه حال خرابه بی وفا یار کارش رو اعصابه

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ مازندرانی شاد غرش شیری میلاد افضلی

جنگجوی مازنیمه من دلیر و جنگیمه

من مازرون هسومه شی شهر آبرومه

می جان مار دعا می همراهه پرچم چه بالاعه من مازرون هسومه

غرش شیری جنگجو و دلیری برنده ترین هزارهزار شمشیری

دانلود آهنگ


آهنگ شوتی مازندرانی شاد علی حمیدی می مازرونمی

وطن مازرون خاکش طلائه جان مازرون دلبر مازرونی می پادشاهه جان مازرون

دانلود آهنگ


ریمیکس اهنگ عربی شوتی مخصوص شوتی سواران

دانلود آهنگ


آهنگ شاد تند شوتی سوار مازندرانی مهدی حسنی عشق جنگی

وقتی که بونه دعوا هستمه تک و تنها منتظره رفقا بین که باوه غوغا

درگیری نبرد تن به تنه با تفنگه چش غره نشو زنه تره نعره پلنگه

دانلود آهنگ


آهنگ مازندرانی لاتی شوتی سوار میلاد افضلی تنی دیوانمه

عاشق تمه تنی دیوانمه عاشق تمه اگه نیی می ور خل خلی

کمه هایچشم رنگی من چشم رنگی ها هوایی سر ریز بازی بدن

دانلود آهنگ


ریمیکس تند وحشی شاد شلوار پلنگی میلاد قربانی دیجی سونامی

دروم جهونی مازندرونی ای لالی صحبتته جنگجویی ایرونی دست به تفنگی

شلوار پلنگی پرچمداری داری دادا دست به تفنگیچریک دادا دارنی هوا خواه

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ شوتی قاسم فاضلی

جونم از دل و جرات لوتی پا به گاز میره سوار شوتی

توی جاده ها به پشت فرمون واسه نون حلال میگذره از جون

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ لاتی مازندرانی معروف اینستاگرام میلاد قربانی شلوار پلنگی 1 

تمی یاری  سردمداری مرد نبردی پهلوون مردی

عشق جنگی شلوار پلنگی  میدون داری ته می بنگ بنگی

اهل داداشون  می هواخواشون همش دست به چو  می پش مثل کوه

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ عربی شوتی سواران  گپ گپ گپ معروف اینستاگرام 

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ عربی شوتی عربی شاد خفن  اکدح اکدح

دانلود آهنگ


  آهنگ لاتی شوتی مازندرانی برای شوتی سواران مازندرانی وحید مرادی بالا بالا 

یار لول بالا ناز نکن ناز نکن دیگه مثل لاتا راه نشو

دانلود آهنگ


ریمیکس اهنگ لاتی شوتی غمگین مازندرانی ماهم جیگر جنگ داریم امیر قومی

ماهم جیگر جنگ داریم هم جیگر دعوا

دانلود آهنگ


اهنگ شوتی سواران عربی شاد معروف اینستاگرام 

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ مازندرانی شوتی اسی بندپی دادا من یل یل یل بیمه یل خوش هیکل بیمه

کل ایرون بورین گذر به گذر مازنی شاهه

کرد و بلوچ بیارین دادا منی ور مازنی شاهه

می پشتبون کیه مازنی پسر منی براره

مازرونی هسته دادا تاج سر می افتخاره

دادا دادا من یل دمه یل خوش هیکل دمه

صحبت جنگ بوو همه ره خبر دمه

دانلود آهنگ


آهنگ جدید عربی صبایا شوتی اینستاگرام مخصوص ماشین

دانلود آهنگ


ریمیکس آهنگ مازندرانی شوتی خفن سیستمی مجید حسینی

یل یل دادایی برار تو شاهی امه پرچمداری

برار تو شاهیمی دوشی براری برار تو شاهی خیلی تو سالاری برار

دانلود آهنگ


ریمیکس شاد اهنگ همه با معرفت شوتی و جنگی با صدای بچه  

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ مازندرانی شوتی بیس دار پلنگ صحرایی آسمون مایی برای ماشین

یل مازرون دا تک یل میدونه ما

دانلود آهنگ


اهنگ شوتی عشق دادا مازندرانی زانتیا 

 همه با معرفت لوتی و جنگی شوتی عشق دادا

عشق 405 سمند و پارسن شوتی عشقه دادا

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ مازندرانی معروف اینستاگرام منیکه منیکه وحید مرادی 

منیکه منیکه تسه حبس بکشیمه تموم رفیقایجا دست بکشیمه

تو عاشقی با ته پاره پس نکشیمه چه دردایی ره با حال مست بکشیمه

دیوانه ی زنجیری تو مه عشق من هستی منه سر دارمه درگیری تو خانی مسه بمیری

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس شاد بیس دار سیستمی آهنگ مازندرانی منیکه منیکه وحید مرادی 

دانلود آهنگ


آهنگ شوتی سوار خفن عربی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ خط شوتی  احسان روشن

خط شوتی دای دای کار ایکنم دای دای مسیر تهرون

سر شو دای دای من جاده یم لای لای تا پی خروس خون

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ مازندرانی شوتی سوار مازندران برار ابدی از پیام عمویی 

دوش تفنگ دارمه کلاش می منتظر نباش می منتظر نباش

 برار قربون برار تی نام و نشون

دانلود آهنگ


ویدئو کلیپ

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*